20-01-2024 IV Rajd Pamięci Powstańców Styczniowych AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej.

W sobotę 20 stycznia uczestniczyłem w IV Rajdzie Pamięci Powstańców Styczniowych AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowanym w 161 rocznicę wybuchu powstania. Wędrówkę rozpoczęliśmy w Wąchocku, w którym na początku powstania styczniowego Marian Langiewicz, kwaterujący w zachowanym do dziś byłym zajeździe organizował swój oddział. Oprócz miejsca w którym kwaterował Langiewicz w Wąchocku odwiedziliśmy również pomnik Jana Piwnika ps. „Ponury”, pomnik sołtysa oraz obejrzeliśmy z zewnątrz pałac Schoenberga oraz zwiedziliśmy klasztor cystersów.

Klasztor cystersów w Wąchocku 

Pierwsza wzmianka o Wąchocku pochodzi z roku 1179, wtedy to biskup krakowski Gedko ufundował klasztor cystersów. Pierwsi zakonnicy przybyli tu z francuskiego opactwa Morimond. Cystersi wykorzystując miejscowe minerały przystąpili do działalności gospodarczej dając początek późniejszym ośrodkom przemysłowym w dolinie rzeki Kamiennej. Zanim wybudowano klasztor siedziba cystersów mieściła się prawdopodobnie w Wielkiej Wsi. Klasztor był dwukrotnie zniszczony podczas najazdów tatarskich w XIII wieku i najazdu wojsk siedmiogrodzkich w wieku XVII. Po kasacie opactwa w roku 1819 dobra cystersów przeszły na własność rządu. Stanisław Staszic planował uruchomienie w Wąchocku zespołu wielkich pieców oraz zakładu świeżenia surówki. Planów nie udało się zrealizować. Zakłady metalowe powstały dopiero w roku 1832 z inicjatywy Banku Polskiego. Zachowany zespół fabryczny składa się  z urządzeń wodnych z tamą, pięciu budynków fabrycznych i budynku zarządu, pałacu Schoenberga. Cystersi powrócili do Wąchocka w roku 1951. Prawa miejskie Wąchock uzyskał w roku 1454, nadał je Kazimierz Jagiellończyk, odebrano je w roku 1869 i ponownie nadano w roku 1994.

Kaplica pw. Św. Rocha k. Wąchocka 

My po zwiedzeniu klasztoru wyruszyliśmy do Skarżyska-Kamiennej, wędrowaliśmy głównie czerwonym szlakiem turystycznym. Po drodze zatrzymaliśmy się na chwilę przy wzniesionej w roku 1838 kaplicy pw. św. Rocha. W stanicy Michałów mieliśmy ognisko i prezentację stroi powstańczych. Tego dnia pokonaliśmy 20km.

Galeria: