23-04-2022 Wędrówka szlakami Beskidu Wyspowego, Mogielica.

W sobotę 23 kwietnia wspólnie z Dorotą wybrałem się w Beskid Wyspowy, naszym celem był Mogielica. Wędrówkę rozpoczęliśmy na Przełęczy Rydza-Śmigłego leżącej na wysokości 700m n.p.m. między Łopieniem (961m n.p.m.), a Mogielicą (1171m n.p.m.). Na przełęczy w 1928 roku postawiono krzyż, a w 1938 roku kamienny obelisk. Obelisk oraz krzyż postawiono na pamiątkę walk toczonych w rejonie przełęczy przez Legiony Polskie (listopad 1914 roku) dowodzone przez majora (późniejszego marszałka Polski) Edwarda Rydza-Śmigłego. W okresie powojennym nazwę przełęczy zmieniono na Przełęcz Chyszówki (od nazwy miejscowości). Po roku 1989 powrócono do starej nazwy. W 1998 roku, w 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości, to miejsce pamięci dopełnił jeszcze obelisk poświęcony żołnierzom Armii Krajowej, Pomnik Spotkań Pokoleń. Co roku 11 listopada na Przełęczy Rydza-Śmigłego odbywają się rocznicowe uroczystości. Przez przełęcz biegnie droga z Jurkowa do Słopnic. Znajduje się tu też niewielki parking.

Na przełeczy Rydza-Śmigłego

My z parkingu na przełęczy zielonym szlakiem ruszyliśmy na Mogielicę, na odcinku 3.6km pokonaliśmy 491m podejścia. Po drodze minęliśmy przysiółek „Do Sarysza”, niewielką polanę Mocurka, dużą polanę Wyśnikówka oraz Zbójnicki Stół (wychodnia skalna na której zbójnicy dzielili łupy).

Zbójnicki Stół 

Mogielica to najwyższy i jeden z najładniejszych szczytów Beskidu Wyspowego, który przez miejscowych górali często nazywany jest Kopą. Ma to związek z regularnym wyglądem jej  wierzchołka, który przyjmuje kształt niedużego stożka wyrastającego z rozłożystego masywu. Na szczycie znajduje się oddana do użytku w sierpniu 2008 roku 20-metrowa wieża widokowa. Niestety od jesieni roku 2020 wieża ze względu na zły stan techniczny jest zamknięta. Oprócz wieży znajduje się tu również kapliczka, skrzyneczka KGP z pieczątką, krzyż papieski postawiony w 2004 roku dla upamiętnienia wędrówki kardynała Karola Wojtyły na Mogielicę oraz tablica informacyjna. Opowiada ona historię niemieckiego bombowca Heinkel HE 111, który w styczniu 1944 roku rozbił się na wschodnich stokach Mogielicy. Z Mogielicą związane jest wiele legend i podań. Według jednej z nich Mogielica była żoną wielkoluda Łopienia zamienionego w sąsiednią górę, małżonków rozdziela Przełęcz Rydza-Śmigłego. Według innej na znajdującym się pod jej szczytem po zachodniej stronie dużym głazie zwanym Zbójnickim Stołem zbójnicy liczyli zdobyte pieniądze. Skradzione dukaty i kościelne srebra ukryli w jaskini zwanej Marszałkową Studnią na polanie Poręba. 25 lutego 2011 na szczycie Mogielicy oraz na jej północnych stokach utworzono rezerwat przyrody Mogielica. Głównym celem rezerwatu jest ochrona głuszca i jego biotopu oraz innych rzadkich gatunków ptaków, ich siedlisk przyrodniczych, a także form skalnych.

Krzyż Papieski na Mogielicy

Z Mogielicy zeszliśmy żółtym szlakiem do osiedla Koczury należącego do Słopnic. Po drodze mineliśmy dużą polanę na której niegdyś stała gajówka „u Błażka”. Na polanie znajduje się tablica informacyjna Nadleśnictwa Limanowa o oddziale partyzanckim działającym na tym terenie podczas II Wojny Światowej. Na polanie rosną posadzone w równym szyku zadbane drzewa owocowe. W Kiczorach skręciliśmy w lewo i drogą ze Słopnic do Jurkowa podeszliśmy czerwonym szlakiem wzdłuż asfaltu na Przełęcz Rydza-Śmigłego. W sumie pokonaliśmy 9.7 km przy bez mała 600 m podejścia.

Galeria: