24-09-2022 XXIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy.

W sobotę 24 września odbył się 22-gi Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. 1690 pielgrzymów biorących udział w rajdzie miało do wyboru 14 tras pieszych o różnym poziomie trudności. Najkrótsza i najłatwiejsza trasa „Rodzina” liczyła 2.5km i prowadziła z Huty Szklanej, wędrowało nią 38 osób. Najdłuższa, czterdziestokilometrowa „Mocarny szlak” prowadziła spod Kieleckiego kościoła pw. św. Wojciecha, pokonało ją 10 pielgrzymów. Najliczniejsza obsadę miała trasa „Zbójecka” z Bielin, pokonało ją 650 osób. Najmniej osób, 7 wędrowało trasą „Królewską” z Nowej Słupi.  Przy obsłudze rajdu pracowało 85 przewodników. Wszystkie trasy kończyły się przy Świętokrzyskim Klasztorze. Przed mszą świętą kończącą rajd odbyło się, już tradycyjne, wręczenie odznak Zdobywcy Korony Gór Świętokrzyskich.

Galeria: