26-02-2022 Wędrówka szlakami Beskidu Żywieckiego, Hala Krupowa i Polica.

W sobotę 26 lutego wspólnie z Dorotą wybrałem się w Beskid Żywiecki, naszym celem było Schronisko PTTK im. prof. Kazimierza Sosnowskiego na Hali Krupowej oraz Polica, najwyższy szczyt Pasma Policy. Wędrówkę rozpoczęliśmy w centrum Skawicy Dolnej na parkingu przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Niebieskim szlakiem turystycznym przez Skawicę Górną, Suchą Górę dotarliśmy na Halę Krupową, na której stoi Schronisko PTTK im. prof. Kazimierza Sosnowskiego, w którym spędziliśmy dłuższą chwilę.   

Schronisko PTTK na Hali Krupowej

Pierwsze schronisko na Hali Krupowej otwarto w grudniu 1935 roku. Schronisku nadano nazwę „Pod Policą”, powstało z inicjatywy PTT (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) oraz gminy Sidzina. Hitlerowcy spalili je w październiku 1944 roku. Schronisko zostało odbudowane przez PTTK w 1955 roku. Od tego roku schronisko nosi imię prof. Kazimierza Sosnowskiego (profesor kierował budową pierwszego schroniska). Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku schronisko gruntownie przebudowano i wyremontowano. W 2001 roku schronisko zostało podłączone do linii wysokiego napięcia (wcześniej elektryczność uzyskiwano przy pomocy agregatu prądotwórczego). Przed wejściem do schroniska znajdują się tablice poświęcone: Janowi Pawłowi II, który jako Kardynał Karol Wojtyła był tutaj na swojej ostatniej wycieczce górskiej (9 września 1978 roku) przed wyborem na papieża oraz partyzantom z oddziału AK „Huta-Podgórze”, którzy działali w tych okolicach w latach 1943-1945.  
Ze schroniska czerwonym szlakiem (Główny Szlak Beskidzki) przez Kocią Łapę (1182 m n.p.m.), Jasną Grapę (1247 m) oraz Cupel (1233 m) dotarliśmy na Policę (1369 m)

Pomnik i Krzyż na Policy

Polica (1369 m) jest najwyższym szczytem Pasma Policy, pasmo to wchodzi w skład Pasma Babiogórskiego w Beskidzie Żywieckim (w języku wołowskim słowo police oznacza półkę, na której w bacówce trzymano ser). Do 1918 roku przez Policę biegła granica galicyjsko-węgierska, a w latach 1918-1920 polsko-czechosłowacka. W okresie międzywojennym cały szczyt Policy znalazł się w granicach Polski. W czasie II wojny światowej okolice szczytu były miejscem walk partyzanckich.  2 kwietnia 1969 roku  na stokach Policy rozbił się samolot PLL LOT. W katastrofie zginęli wszyscy obecni na pokładzie, w sumie 53 osoby. Przyczyną katastrofy najprawdopodobniej był błąd w nawigacji. Zdarzenie to upamiętnia krzyż ze stosownym napisem. Na krzyżu umieszczono dodatkową tabliczkę wykonaną z resztek poszycia samolotu z informacją o oddziale partyzanckim działającym w tym rejonie. Na szczycie znajduje się także pomnik poświęcony ofiarom katastrofy.
Z Policy przez Halę Śmietanową (Kiczorka 1298 m) zeszliśmy do Zawoi. Do Skawicy Dolnej wróciliśmy idąc wzdłuż drogi 957. W sumie pokonaliśmy 26km przy 1060m podejść.

Galeria: