28-09-2019 XX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy.

W sobotę 28 września odbył się 20-ty Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. 3484 pielgrzymów biorących udział w rajdzie miało do wyboru 12 tras pieszych o różnym poziomie trudności oraz jedną trasę rowerową. Najkrótsza trasa „Rodzina” liczyła 2.5km i prowadziła z Huty Szklanej, wędrowało nią 99 osób. Najdłuższa, czterdziestokilometrowa „Mocarny szlak” prowadziła z Kielc i wybrało ją 13 pielgrzymów. Najliczniejsza obsadę miała trasa „Benedyktyńska” z Huty Nowej, którą pokonało 667 osób. Przy obsłudze rajdu pracowało 110 przewodników. Wszystkie trasy kończyły się przy Świętokrzyskim Klasztorze. Ja osobiście miałem przyjemność prowadzić pielgrzymów wędrujących trasą „Tatarską” z Dębna przez Jeziorko, Mirocice, Baszowice oraz Nową Słupię. Trasa ta liczyła 12.5km,  wędrowało nią 322 osoby. Podczas wędrówki pomagało im 7 przewodników.
„Legenda głosi, że podczas jednego z najazdów w XIII wieku Tatarzy zrabowali relikwie Krzyża Świętego. Jednak, gdy obóz najeźdźców zaczęły nękać straszliwe choroby, postanowili zwrócić Cudowne Drzewo. Misję tę powierzono Adelajdzie z Dębna i murzie tatarskiemu Dębrocie, którego Adelajda była branką i żoną. Tatarzyn przyjął chrzest i otrzymał szlachectwo. Para osiadła u podnóża Gór Świętokrzyskich, a ich potomkowie mają się pieczętować herbem Dębno.”      
Przed mszą świętą kończącą rajd odbyło się, już tradycyjne, wręczenie odznak Zdobywcy Korony Gór Świętokrzyskich, dzieci otrzymały swoje pierwsze odznaki GOT.

 

Galeria: