8/11-11-2014 Wyjazd Klubu Górskiego PTTK Kielce w Sudety.

Niemal już tradycyjnie w okolicach 11 listopada wybrałem się wspólnie z Klubem Górskim PTTK Kielce w Sudety.
Tym razem naszym głównym celem było zdobycie pięciu szczytów zaliczanych do Korony Gór Polski (KGP): Kłodzkiej Góry (765 m n.p.m.) - najwyższego szczytu Gór Bardzkich, Chełmca (851 m n.p.m.) - leżącego w Górach Wałbrzyskich (drugi, po Borowej 854 m n.p.m., co do wysokości szczyt tych gór), Waligóry (936 m n.p.m.) - najwyższego szczytu Gór Kamiennych, Wielkiej Sowy (1015 m n.p.m.) - „królowej” Gór Sowich oraz Ślęży (718 m n.p.m.) - górującej nad Masywem Ślęży.
Przy okazji zdobywania kolejnych szczytów zaliczanych do KGP zwiedziliśmy Bardo wraz z kościołem Nawiedzenia NMP oraz pokonaliśmy drogę krzyżową kończącą się na Kalwarii (Górze Bardzkiej). Zwiedziliśmy Kłodzko wraz ze Starym Miastem, mostem św. Jana oraz tunelami minerskimi Twierdzy Kłodzko. Zwiedziliśmy Świdnicę; Kościół Pokoju oraz Stare Miasto.  Odwiedziliśmy również sztonie w Walimiu.   
Pierwszego dnia, w sobotę 8 listopada wędrowaliśmy z Barda przez Kalwarię, Górę Jodłową, Przełęcz Łaszczowa, Ostrą Górę, Kłodzką Górę Jedlak, Obszerną do Kłodzka.
W niedzielę, 9 listopada odbyliśmy dwie wycieczki; pierwsza prowadziła ze Szczawna Zdroju przez Chełmiec do miasteczka Boguszów-Gorce, druga ze wsi Sokołowsko przez Górę Bukowiec, Przełęcz Trzech Dolin, Waligórę do Schroniska PTTK „Andrzejówka”.
W poniedziałek wędrowaliśmy sobie z Walimia przez Małą i Wielką Sowę do Przełęczy Sokolej. A we wtorek 11 listopada (ostatni dzień naszego wyjazdu) pokonaliśmy trasę z Przełączy Tąpała przez Skalną Perć, Ślężę, Wieżycę do Sobótki.

Galeria: