15-07-2023 III Rajd Geologiczny AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej.

W sobotę 15 lipca uczestniczyłem w III Rajdzie Geologicznym AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej. Wędrówkę rozpoczęliśmy we wsi Kostomłoty, z której ruszyliśmy w kierunku Wzgórz Tumlińskich. Po drodze robiliśmy krótkie postoje przy figurze św. Jana Nepomucena (wzniesiona w roku 1771 kapliczka miała „chronić” okolicę przed wylewami strugi Sufragańczyk), pochodzącej z roku 1812 kaplicy Przemienienia Pańskiego na wzgórzu Janowym oraz kamieniołomie Mogiłki (nieczynny kamieniołom wapieni dewońskich, przykład form fałdowych i uskoków). Po około dwu godzinach dotarliśmy na Wzgórza Tumlińskie. Zdobyliśmy: Bukową (352m), Kamień Miedzianogórski (399m) z wychodnią kwarcytowych skał dewońskich „Piekło” oraz Ciosowa (365m) ze ścianą skalną dolnotriasowego czerwonego piaskowca, będącą pozostałością po nieczynnym kamieniołomie.

Kamieniołom na Ciosowej

Z Ciosowej powędrowaliśmy do wsi Bobrza, po drodze przeszliśmy obok toru wyścigów samochodowych „Toru Kielce”.

Kamień upamiętniajacy miejsce, w którym stał pierwszy na ziemiach polskich Wielki Piec 

We wsi Bobrza pokonaliśmy kładkę na rzece Bobrzy zwaną przez mieszkańców „ławą”, która wykonana została z ram pojazdów pozostawianych w okolicy po bitwie pancernej, która rozegrała się w tym miejscu w styczniu 1945 roku. Odwiedziliśmy miejsce, w którym stał pierwszy na ziemiach polskich Wielki Piec (wybudowany na początku XVII wieku) oraz zwiedziliśmy ruiny największej (niedokończonej) huty (pierwsza połowa XIX wieku) na ziemiach polskich.

Mur oporowy niedokńczonej huty w Bobrzy 

Wędrówkę zakończyliśmy w Dworku Bobrza. W sumie tego dnia pokonaliśmy bez mała 17km, przy temperaturze przekraczającej 30 stopni Celsjusza.

Galeria: