17-05-2020 Spacer po królewskim mieście Szydłów.

Pierwsza wzmianka o Szydłowie pochodzi z roku 1191. Prawa miejskie Szydłów otrzymał w roku 1329 z rąk Władysława Łokietka. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego powstał zamek oraz miasto otoczone zostało murem z trzema bramami: Krakowską, Opatowską i Wodną. Szydłów w tym czasie zarabiał głównie na tranzycie wina i chmielu oraz na przeganianych stadach bydła. Rozwijało się również rzemiosło. W XVI wieku liczba warsztatów rzemieślniczych przekroczyła setkę. Funkcjonowała w tym czasie łaźnia oraz browar, w 1528 roku miasto z własnych środków wybudowało wodociąg. W 1630 Szydłów został spalony przez oddział zbuntowanych wojsk najemnych. Ogromne zniszczenia przyniósł potop szwedzki oraz najazd Rakoczego. W 1655 miasto i zamek zostały zniszczone. Po tej klęsce miastu nie udało się już podźwignąć, drastycznie zmniejszył się stan zabudowy i liczba ludności. Szydłów zaczął podupadać. W drugiej połowie XVIII wieku ziemia mieszczan szydłowskich została zagarnięta przez starostę Macieja Sołtyka. W 1777 roku mieszczanie zbrojnie wystąpili przeciw jego rządom. W okresie Księstwa Warszawskiego i początkach Królestwa Kongresowego Szydłów był stolicą powiatu. W roku 1869 stracił prawa miejskie, odzyskał je 01 stycznia 2019. Szydłów został w znacznym stopniu zniszczony na skutek działań wojennych 1944–1945. W latach powojennych został odbudowany.    

W Szydłowie warto zobaczyć:
Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Władysława  wybudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, gotycki, ceglany, kryty gontem. W XVII wieku powstała przybudówka zachodnia, a w 1724 roku wybudowana została dzwonnica. W pobliżu kościoła znajdują się ruiny gotyckiego budynku Wikarówki.
Synagoga z XVI wieku. Murowana bożnica o charakterze obronnym. Bryła budynku gotycka, otwory okienne i sklepienia renesansowe, obok drewniana przybudówka tzw. empora dla kobiet. W środku znajdują się liczne zabytki kultury żydowskiej.
Zespół Zamku Królewskiego wybudowany został za czasów Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego. Później wielokrotnie był przebudowywany. Główny budynek zamku usytuowany w jego południowo-zachodniej części. Na północ od niego znajduje się tzw. Skarbczyk wzniesiony w XVI w. w miejsce obronnej baszty. Do wnętrza kompleksu prowadzi brama wjazdowa z początku XVII wieku.
Zespół obwarowań miejskich powstały w XIV wieku. Zachowały się fragmenty murów o łącznej długości 680m i grubości 1.8m wraz z monumentalną Bramą Krakowską broniącą dostępu do miasta od południa. Zachował się też relikt drugiej bramy Opatowskiej, rozebranej w XIX wieku.
Kościółek p.w. Wszystkich Świętych wybudowany w XIV wieku. Położony nad skalnym urwiskiem poza murami miasta. Obwiedziony murem, W środku znajdują się unikatowe w skali Europy polichromie figuralne z około 1370 roku.
Groty Zbója Szydło, jaskinie związane z legendarnym założycielem Szydłowa.

 

Galeria: