22-09-2018 XIX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy.

W sobotę 22 września odbył się 19-ty Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. 3766 pielgrzymów biorących udział w rajdzie miało do wyboru 14 tras pieszych o różnym poziomie trudności oraz jedną trasę rowerową. Najkrótsza trasa „Rodzina” liczyła 2.5km i prowadziła z Huty Szklanej. Najdłuższa, czterdziestokilometrowa „Mocarny szlak” prowadziła z Kielc. Przy obsłudze rajdu pracowało 102 przewodników. Wszystkie trasy kończyły się przy Świętokrzyskim Klasztorze. Ja osobiście miałem przyjemność prowadzić jedną z grup pielgrzymów wędrujących trasą „Tatarską” z Dębna przez Jeziorko, Mirocice, Baszowice oraz Nową Słupię. Trasa ta liczyła 12.5km,  wędrowało nią 370 osób. Trasę obsługiwało 9 przewodników plus 3 osoby z KG.
„Legenda głosi, że podczas jednego z najazdów w XIII wieku Tatarzy zrabowali relikwie Krzyża Świętego. Jednak, gdy obóz najeźdźców zaczęły nękać straszliwe choroby, postanowili zwrócić Cudowne Drzewo. Misję tę powierzono Adelajdzie z Dębna i Tatarzynowi, którego była branką i żoną. Tatarzyn przyjął chrzest i otrzymał szlachectwo. Para osiadła u podnóża Gór Świętokrzyskich, a ich potomkowie mają się pieczętować herbem Dębno.”      
Przed mszą świętą kończącą rajd odbyło się, już tradycyjne, wręczenie odznak Zdobywcy Korony Gór Świętokrzyskich.

 

Galeria: