ZbyszekB - blog

14-04-2018 Rezerwat skalny "Ślichowice".

Rezerwat skalny  Ślichowice im. Jana Czarnockiego został utworzony w roku 1952 jak pierwszy w Polsce rezerwat geologiczny, położony jest w zachodniej części miasta na obszarze Góry Ślichowica (303 m n.p.m.) w rejonie Czarnowskich Górek. Powierzchnia rezerwatu wynosi 0,55 ha i obejmuje skalny pas oddzielający dwa wyrobiska, w których wydobywano wapienie i margle dewonu górnego. Eksploatację w kamieniołomie prowadzono do 1970 roku, kamień wykorzystywany był w kolejnictwie i drogownictwie. W rezerwacie ochroną objęto formy plastycznego fałdowania warstw skalnych.

14-04-2018 Rezerwat krajobrazowy "Karczówka".

Rezerwat krajobrazowy, częściowy Karczówka  utworzonym został w 1953 roku, jego powierzchnia wynosi 26,55 ha. Obejmuje wzgórze Karczówka (najwyższe wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego, 340 m n.p.m.) z wyjątkiem części północnego stoku (będącego własnością księży Pallotynów) oraz samego wierzchołka zwieńczonego zabudowaniami kościoła i klasztoru pobernardyńskiego. Przedmiotem ochrony jest fragment lasu sosnowego, tworzący cenne krajobrazowo otoczenie zabytkowego klasztoru z XVII wieku i pomnika powstańców z 1863 roku.

14-04-2018 Rezerwat przyrody "Kadzielnia".

Kadzielnia to wzgórze położone w obrębie Kielc o wysokości 295 m n.p.m. Stanowi centralną część Pasma Kadzielniańskiego. Wzgórze zbudowana jest z wapieni górnodewońskich. Nazwa Kadzielnia pochodzi prawdopodobnie od rosnącego tu jałowca wykorzystywanego w kościelnych kadzidłach.

14-04-2018 Rezerwat geologiczny „Biesak Białogon".

Rezerwat częściowy „Biesak Białogon" utworzony został w roku 1981 jako rezerwat geologiczny, w celu zachowania wychodni skalnych kambryjskich i ordowickich. Rezerwat znajduje się u podnóża Kamiennej Góry w Pasmie Posłowickim. Obejmuje dawny kamieniołom wraz z otaczającym go obszarem leśnym, jego powierzchnia wynosi 13,13 ha. Kamieniołom częściowo zalany jest wodą, co podnosi jego walory krajobrazowe. Skały w wąwozie (przekop wprowadzający do wyrobiska) i w północnej części kamieniołomu należą do kambru (mają około 540 mln lat).

07/08-04-2017 Maraton Pieszy "Przedwiośnie” część 2 „Podsumowanie”.

W niedzielę 8 kwietnia w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom w Ciekotach” odbyło się uroczyste podsumowanie trzeciej edycji maratonu „Przedwiośnie”. Na trasę, w sobotę 7 kwietnia kwadrans po godzinie 5 rano wyruszyło 289 osób (w tym 80 kobiet i 209 mężczyzn) plus trzy psy. Do mety, po pokonaniu pełnych 76 km dotarło 254 osoby i wszystkie trzy pieski. Pierwszy uczestnik zameldował się na mecie w Ciekotach około godziny 13-tej (po 7 godzinach i 55 minutach), ostatni grubo po północy.

Strony

Subskrybuj RSS - ZbyszekB - blog