2021.05.16. Gorajec i cieszanowskie okolice.

                   Witam :-)

2021.05.15. Radruż i horynieckie okolice

                   Witam :-)

26-06-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Skansen w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

W sobotę 26 czerwca wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim celem był Skansen w Wygiełzowie, Zamek Lipowiec oraz Rezerwat Przyrody Bukowica. Skansen w Wygiełzowie oraz Zamek Lipowiec tworzą jedną jednostkę organizacyjną o nazwie: "Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec".  Wędrówkę rozpocząłem we wsi Wygiełzów w gminie Babice (powiat chrzanowski, województwo małopolskie) i na początek udałem się do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

19-06-2021 Wędrówka szlakami Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, rezerwat Prządki i Zamek Kamieniec.

W sobotę 19 czerwca wybrałem się na Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie. Moim głównym celem był rezerwat przyrody nieożywionej Prządki oraz Zamek Kamieniec. Wędrówkę rozpocząłem we wsi Czarnorzeki obok kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Dymitra wzniesionej w 1918 roku. We wsi niegdyś zamieszkiwali oprócz Polaków tzw. Zamieszańcy czyli Rusini, według mitu byli oni potomkami Kozaków wziętych w niewolę w czasie wojen polsko-kozackich osiedlonymi na tym terenie, po II wojnie światowej wysiedleni zostali w większości na Ukrainę.

Książ Wielki 11 czerwiec 2021

Przy drodze prowadzącej do Krakowa, w odległości 65 km od Kielc znajduje się miejscowość Książ Wielki. Do dawnego miasteczka trafiłem po przejechaniu trasy prowadzącej z  Tunelu przez Przybysławice i Rzędowice.

Strony

Subskrybuj Turysta Świętokrzyski - aktualności